Wanneer u een aanmaning krijgt van uw energieleverancier is het belangrijk dat u reageert. Hieronder vindt u een stappenplan en voorbeeldteksten voor een passende reactie.

Stappenplan

  • Downloaden betaaloverzicht (bank) afgelopen 5 jaar (bijlage 1), waaruit blijkt dat de consument de rekening altijd op tijd betaald heeft, en er thans dus geen sprake is van betalingsonwil maar betalingsonmacht.
  • Downloaden 1 van de 2 voorbeeldbrieven op www.nietonzeschuld.nl: (i) mensen met inwonende kinderen onder de 18 jaar of (ii) overige mensen.
  • Invullen ontbrekende gegevens voorbeeldbrief.
  • Opzeggen automatische incasso én storneren reeds betaalde gelden (voor zover dat nog mogelijk is). Eventueel verrekenen indien storneren niet meer mogelijk is.
  • Uitrekenen welk bedrag men vanaf het moment dat er gestorneerd is, wel bereid is om te blijven betalen als voorschot (advies: aansluiten bij laatste “normale” termijnbedrag) en dat bedrag alsnog overmaken voor het verleden en vanaf dat moment iedere maand met duidelijke omschrijving “handmatig” overboeken.
  • Uitprinten, ondertekenen en zowel per post als per email verzenden, voorzien van bijlage 1 (niet vergeten!).