NIET ONZE SCHULD

Binnenkort kunt u de energierekening niet meer betalen. Voelt u zich daar niet schuldig over. Het is niet uw schuld!

Termijnbedragen die vijf tot tien maal hoger zijn dan voorheen zijn geen uitzondering meer.

Dit leidt tot fatale schuldopbouw voor miljoenen gezinnen!

Gezinnen die de energierekening niet kunnen betalen, zijn géén wanbetalers. Het is niet hun schuld!

 

De consequenties van wanbeleid behoren gedragen te worden door degenen die ze veroorzaken. Niet door u!

 

De onbetaalbare energie is het rechtstreekse gevolg van beleidsbeslissingen.

De beleidsmakers zijn hier aansprakelijk voor. Het is hun schuld!

De beleidsmakers zijn aansprakelijk omdat ze het probleem direct zouden oplossen door de gaswinning te hervatten.

Wie in de positie is om gezinnen in nood te helpen, maar dat willens en wetens nalaat is schuldig.

De getroffen Groningers kunnen ruimschoots schadeloos gesteld worden met de opbrengsten van de gaswinning.

 

                  Dit is een actie van alle Nederlandse gezinnen, voor alle Nederlandse gezinnen